Go to content

Main menu:

Avukat Mesleki Faliyet Sorumluluk Sigortası

ÜRÜNLERİMİZ > ELEMENTER > SORUMLULUK SİGORTALARI

AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
* Avukat mesleki sorumluluk sigortası, avukatların mesleklerini icra ederken kendilerine karşı doğabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

* Bu sigorta ile poliçe başlangıç tarihinden 5 yıl öncesine kadar olan mesleki hizmetlerinizden dolayı öne sürülecek tazminat talepleri teminata dahildir. Örneğin: 2011 Temmuz öncesi 2006 Temmuz ayından itibaren bir tazminat talebi söz konusu olursa otomatik olarak bu poliçe devreye girer.

* Ara vermeden düzenlenen poliçelerde geriye dönüş tarihi poliçenin ilk düzenlendiği tarihten 5 yıl öncesinden başlar. Örneğin 2000 senesinde ilk poliçe düzenlendi ise geriye dönüş tarihi 1995' tir. Kesintisiz olarak her sene poliçenizi yenilettirmiş iseniz 1995 senesinden bu yana olan tüm tazminat talepleri teminat kapsamındadır.

* Sigorta süresi bitiminden 2 yıl sonrasına kadar da tüm tazminat talepleri teminat altındadır.

* Sigortanız, çalıştığınız kurum, poliçe teminat kapsamına giren bir olay nedeni ile 3.kişilere tazminat ödemesi sonucu size rücu ederse sizi korur.

* Manevi tazminat talepleri de kapsam dahilindendir.

* Bilgisayar ortamlı, elektronik ortamda saklanabilir yazılı, basılmış, belgelerin bilgi ve malzeme kaybı veya imhası nedeniyle meydana gelebilecek sorumluluklar teminat altındadır.

* Yanınızda hizmet akdi ile çalışanlarınız veya yetki belgesi ile görevlendirilmiş avukatların yapmış olduğu işlemler, kaçınmalardan doğacak hukuki sorumluluklar teminat altındadır.

* Aleyhinize ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanması veya haksız ya da aşırı tazminat taleplerine karşı yapacağınız savunmaya yardımcı olmak teminat kapsamındandır.

* Bu poliçede sigorta şirketi, tazminat talebi konusuna göre mahkeme kararı sonucunu beklemeyi tercih ederse, hükmolunan tüm tutardan poliçe limitini aşsa dahi sorumlu olur.

* Ferdi Kaza Sigortası hediye edilmektedir:

  Vefat ve Sürekli Sakatlık  50.000,00 TL

  Tedavi Masrafları              5.000,00 TL.

* Her sene yenilemede hasarsızlık indirimi uygulanacaktır:

  1. YIL - %10

  2. YIL - %15

  3. YIL - %20 İndirim sonraki senelerde de %20 olarak devam eder.

* Avukatlık büroları ile tüzel kişilerin bu sigortayı yaptırması:

  Seçilen talep başı limite karşılık gelen primin sigortalı sayısı ile çarpılması sonucu toplam prim bulunur. Bu prim üzerinden indirim uygulanır.

  Avukat sayısı 3-5 arası ise %15

  Avukat sayısı 6-10 arası ise %20Back to content | Back to main menu