Go to content

Main menu:

ERGO

ACENTELİKLERİMİZ

ERGO SİGORTA
Dünyada ERGO Sigorta Grubu
2008 yιlιnda 17 milyar Euro'yu aşan prim geliriyle ERGO Grup, Avrupa'nιn önde gelen sigorta gruplarιndandιr. Grup, sağlιk sigortasι alanιnda Avrupa'da lider konumdadιr.

ERGO, 40 milyonu aşkιn müşterisine geniş bir yelpazede ve kişiye özel sigorta çözümlerinin yanιnda finansal ürünler ve diğer servislerle de hizmet vermektedir. Tüm ERGO markalarι dünyada esnek, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle tanιnmaktadιr.

Munich Re Grup şemsiyesi altιnda
ERGO, dünyanιn lider risk yönetim gruplarιndan biri olan Munich Re Grup'un bir parçasιdιr. Bu oluşum altιndaki sigorta ve reasürans şirketleri müşterilerine riskleri değere çevirme hizmetlerini sunmaktadιrlar. Ortak varlιk ve fon yönetimi şirketi MEAG, Munich Re Grup tarafιndan yapιlan ve değeri 175 milyar Euro'yu aşan yatιrιmlarι müşterileri adιna yönetmektedir. Munich Re, ERGO'nun %94,7 oranιndaki hissesine sahiptir.

ERGO: Almanya'da ve Dünyada Güçlü Bir Grup
Yaklaşιk 31,000 çalιşanι ve 21,000 satιş temsilcisiyle ERGO Sigorta Grubu çoğunluğu Avrupa ve Asya'da bulunan 30'u aşkιn ülkede temsil edilmektedir. Sadece Almanya'da 20 milyon olmak üzere toplamda 40 milyon müşteri, geleceklerini güvenle ERGO markalarιna teslim etmiş durumdadιr. Uluslar arasι ticari faaliyetler ve operasyonlar da ERGO Grubu'nun son yιllardaki temel iş alanlarιndan biri haline gelmiştir ve bu alanda güçlü bir şekilde büyümeye devam etmektedir. ERGO, tüm müşterileri için uygun satιş kanallarιna sahiptir: Doğrudan satιş kanallarιnda çalιşan personelinin ve acentelerinin yanι sιra 21,000 satιş temsilcisi bulunmaktadιr. Ayrιca ERGO'nun, Avrupa'nιn önde gelen bankasι UniCredit Grup ile Almanya'da ve Orta ile Doğu Avrupa bölgelerinde geniş kapsamlι bir satιş ortaklιğι bulunmaktadιr. ERGO, özel sağlιk ve hukuki harcama sigortasι alanlarιnda Avrupa'da pazar lideri olmayι başarmιştιr. 2008'de toplam prim gelirleri 17,7 milyar Euro'ya, yatιrιmcι fonlarιnιn toplamι 3,7 milyar Euro'ya ulaşan ERGO Grup, kurulduğu günden bu yana 100 milyar Euro'nun üzerinde yatιrιm yapmιştιr.

Hedef: Daha fazla büyüme
ERGO Grup içerisindeki en dinamik büyüme alanιnι uluslararasι aktiviteler oluşturmaktadιr. 2007 itibariyle, ERGO Grubu'nun uluslararasι şirketleri toplam 3,8 milyar Euro'luk prim hacmine ulaşmayι başarmιşlardιr. ERGO Grup'un temel hedefi bir yandan var olan aktivitelerini başarιyla geliştirirken diğer yandan da uluslararasι alanda daha fazla büyümektir. ERGO, paydaşlarιna karşι adil ve güvenilir bir ortaktιr. Başarιlarι, uzmanlιğι, güvenilirliği ve büyüklüğünden güç alan ERGO, hem Almanya'da hem de uluslararasι arenada müşterilerinin, hissedarlarιnιn, çalιşanlarιnιn ve acentelerinin ilk tercihi olmayι hedeflemektedir.

2008'de 17,7 milyar Euro prim geliri
100 milyar Euro'nun üzerinde yatιrιm
3,7 milyar Euro'yu bulan yatιrιmcι fonu
31,000'i aşkιn çalιşan ve 21,000 satιş temsilcisi
Dünya çapιnda 30'dan fazla ülkede temsil gücü
Tüm dünyada 40 milyon müşteri
Özel sağlιk ve hukuki harcama sigortasι alanlarιnda Avrupa'da pazar lideri

Back to content | Back to main menu